Ved professionel og veludført jordbearbejdning får du det bedst udbytte.

Derfor er det vigtigt at vælge en professionel og erfaren maskinstation. 

Vi hos Vraa Maskinstation står klar til at varetage alle jordbearbejdningsopgaver.

  • Pløjning udføres med Kverneland 5 furet vendeplov med Pacomat. 
  • Vi tilbyder såning med Vaderstad Rapid. 
  • Stubharvning og halmnedmuldering med Vaderstad Carrier. 
  • Grubbesåning af raps.
  • Radrensning af majs med udstyr til såning af efterafgrøder.