Med vores end 40 års erfaring i Vendsyssel – Er vi et stabilt og kvalitetsbevist valg af maskinstation. 

Vi varetager små som store opgaver i landbruget.

Drejer det sig om totalpasning, har vi også erfaring.

 

Vi udfører alt jordarbejde, pløjning, såning samt varetager alt husdyrsgødning, gyllekørsel, tankforsuring, samt udkørsel af staldgødning. Såning af både korn, majssåning og grubbesåning af raps udføres. Plantebeskyttelseudføres. Derudover varetagesalt håndtering af grovfoder, skårlægning, sammenrivning, snitning af græs, helsæd og majs, frakørsel, samt såning og optagning af roer. Også samensilering af roer og majs.

I høst klarer vi mejetærskning, alt presning af mini, midi og big baller udføres. 

Derudover er en af vores store kompetenceområder også kartofler, hvor vi klare lægning, hypning samt optagning. Vi har specialudstyr til frilagte kartofler.

Vi kommer vidt omkring i Vendsyssel. Står du med en landbrugsopgave der skal udføres så kontakt os – Vi sørger for veludført arbejde.

Tryk ind og læse mere om  udførsel af arbejdet under de enkelte områder.

Kontakt os og høre mere på telefon 98 98 18 88 eller mail info@vraa-maskinstation.dk.